Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy.

10.1 Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie czternastu (30) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
halandmiau.pl wprowadza w swoim sklepie zasadę „satysfakcja gwarantowana”– także w przypadku, gdy np. był to karma. Wiemy, że zwierzaki zmieniają swoje gusta, chorują itp. Dlatego jeśli np. zostały Ci nieotwarte, ważne opakowania karmy zakupione u nas i chcesz je zwrócić - nie przejmuj się - napisz do nas. Wymagamy jedynie, aby towar nie nosił śladów użytkowania i był pełnowartościowy. Oddając towar otrzymają zwrot pieniędzy  
10.2 Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki.
10.3 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
10.4 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
10.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
10.6 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
10.7 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
- (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adres Sprzedawcy: Firma Handlowo-Usługowa Hubert Szymczak Chwalim 94, 66-120 Kargowa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(Pomoc)

10.8 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
10.9 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.10 Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia
10.11 Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
10.12 W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel